RiVe – Störst på arbetsrätt i Sverige

RiVe är Sveriges största arbetsrättsbyrå med omkring 1000 ärenden per år. Arbetsrätt är ett rättsområde som handlar om förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Det finns lite olika avtal som man måste förhålla sig till. Bland annat så finns det kollektivavtal som innehåller regler om anställningsvillkor. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation. Ett sådant avtal kan innehålla regler kring löner, arbetsvillkor, arbetstider, semesterlön och försäkringar.

Tillsvidare & tidsbegränsad anställning

Det finns två huvudsakliga anställningsformer: fast anställning och tidsbegränsad anställning. LAS allmänna regel är att ett anställningsavtal är giltigt på obestämd tid det vill säga tillsvidare. LAS reglerar under vilka villkor och för hur länge en arbetsgivare kan anställa någon under en begränsad period. För att ha ett anställningsförhållande till en viss tid måste arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om att anställningsförhållandet måste anges i anställningsavtalet. Den som har varit en fast eller tillfällig arbetare i minst 2 år under en period av fem år hos samma arbetsgivare blir automatiskt tillsvidareanställd.

Uppsägning & avskedande

Arbetsgivaren kan säga upp den anställde med en viss uppsägningstid om det finns väsentlig grund. Det finns två skäl till uppsägning på grund av brist på arbete, till exempel på grund av nedskärning och omorganisation eller av personliga skäl. Uppsägning av personliga skäl är relaterad till personer som vårdslöshet, olaglig frånvaro, allvarliga svårigheter i samarbete eller orättvisa. Domstolen kan förklara en uppsägning som inte är objektivt motiverad.

RiVe hjälper dig

För att få hjälp med vad som gäller för dig eller för din verksamhet så finns RiVe till hjälp. Dem är experter inom arbetsrätt och har lång erfarenhet inom området.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *