Så fick socialsekreterarna hjälp av Rive Juridiska byrå

Det var drygt ett halv år sedan stormen i socialtjänsten i Hedemora kommun där det anställdes två nyligen anlitade socialsekreterare för att leda en särskild enhet för våld i samband med kommunens ära. Om två socialsekreterare avskedas efter att ha rapporterat om allvarliga brister i kommunens liv och hälsa vid budgeteringen av skyddsåtgärder. Allt detta i Lex Sarah-rapporten, som är ett vanligare namn i kapitlet. 3 § socialtjänstlagen. Denna lag föreskriver att alla som tar hand om äldre eller funktionshindrade måste övervakas för god vård och leva under säkra förhållanden. Det är också tydligt i lagen att personalen måste rapportera brister.

Lex Sarah-skandalen hamnade hos Rive Juridiska byrå som väljer att gå till tingsrätten för att vinna. Detta kommer att resultera i att två socialtjänstemän i tjänsten får tillbaka sina jobb och en får dessutom 28 månadslöner och allmänna skadestånd. Båda fick också tillbaka tolv månadslöner. Kommunen var tvungen att betala tre miljoner kronor till de två sociala sekreterarna. Rive, som bistått sociala sekreterare, är Sveriges största arbetsrättsbyrå och specialiserar sig på arbetsrätt. Rive är ett specialiserat kontor inom området som representerar allt från individer, myndigheter och företag. Rive arbetar med sin egen utvecklade och målinriktade metodik kombinerad med omfattande kunskap och juridisk expertis inom området.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *