Vårdnadstvist – en rättslig process

När det kommer till familjerätt så finns det en hel del olika kategorier, idag tänkte vi belysa barnfrågor. Vårdnad om barn är förmågan att representera ditt barn som förälder och fatta beslut i viktiga frågor. Därför är det mycket viktigt att vara förälder även lagligt och kunna fungera som vårdnadshavare. I alla beslut som rör barn bör du alltid börja med den bedömning som är bäst för barnet. Detta gäller även följande frågor: vem ska kunna fungera som vårdnadshavare för ett barn, en ensam vårdnadshavare eller ett gemensamt förmyndarskap.

Vårdnadstvist

Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse om hur de kan hantera vårdnaden om sina barn, måste de lösa tvisten i domstol. Detta innebär att föräldrar sannolikt har försökt olika alternativ, till exempel samarbetsförhandlingar, för att nå en överenskommelse redan innan tingsrätten tar upp frågan om vårdnad. Krångla i domstol om vem som ska vara vårdnadshavare för barnet innebär att domstolen fattar ett avgörande beslut om vårdnad. Det kan betyda gemensamt förmyndarskap, ensamt förmyndarskap eller icke-förmyndarskap.

I en vårdnadstvist så är det tingsrättens uppgift att hjälpa föräldrarna att komma överens men om det inte är möjligt så bestämmer domstolen vad som är bäst för barnet.

Vad händer vid ensam vårdnad?

Det är inte alltid möjligt att lösa problemen om gemensamt eller separat förmyndarskap genom dialog, och då kan det vara bra att göra en professionell bedömning av situationen. Om föräldrarna har svårt att nå en överenskommelse med barnet kanske inte föräldrarnas vårdnad är i barnets bästa. Det kan också bero på drogmissbruk, psykisk sjukdom eller brott, och en av föräldrarna är inte lämplig som vårdnadshavare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *