Assistansjuristerna – Hjälper till att överklaga ett LSS beslut

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, har du ett omfattande funktionsnedsättning så har du rätt till att ansöka om stöd för att kunna leva ett liv som vem som helst. Det vill säga att du ska kunna leva ett liv så självständigt som möjligt och ha det bra. Vilka har då rättighet till personlig service? Både vuxna och barn har rätt till personlig service, så länge det finns ett grundläggande behov av personlig hjälp där du behöver hjälp med bland annat förflyttning och matlagning eller för att kunna utöva aktiviteter eller arbete.

Kommunen har ansvar

Generellt så är det kommunen som har det huvudsakliga ansvaret för att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade följs. Det är därför deras plikt att följa upp för stödinsatser och ta reda på behoven av stöd och service och erbjuda hjälp om så behövs.

Överklaga LSS beslut

Assistansjuristerna är en fullservicebyrå som hjälper personer med funktionshinder med ärenden att ansöka och överklaga personlig assistans och assistansersättning. Juristerna deltar vid hembesök och vid muntliga förhandlingar i domstol och i samband med Försäkringskassan och kommunens omprövningar. Förutom detta så hanterar de även ärenden gällande vårdbidrag och bostadsanpassning.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *