Placering av studsmattor och påverkan på grannarna

Studsmattor är ett utmärkt sätt att skapa utomhusglädje på bakgården. Men om du bor i ett tätbefolkat område, hur nära gränsen kan du placera en studsmatta utan att störa dina grannar? Och vad ska du göra om du måste stå ut med skrik, skrik och skratt från hoppande barn? Låt oss ta en titt på vad du behöver veta.

Hur nära kan man placera en studsmatta?

Det finns inga regler för hur nära gränsen en studsmatta kan placeras. Generellt sett kan du placera den var som helst så länge den ligger inom din egen fastighet. Det är dock klokt att tänka på dina grannar innan du sätter upp en studsmatta. När allt kommer omkring kan eventuella störningar från höga ljud eller vibrationer lätt irritera dem – så det är bäst att inte ställa upp utomhusleksaker för nära gränsen mellan två fastigheter. På så sätt kan ni båda njuta av lugn och ro utan att hamna i bråk.

Vad gör du om du har problem med din granne?

Om det uppstår ett problem med din granne angående placeringen av din studsmatta är det bästa du kan göra att först prata om det med dem. Om detta inte fungerar är ett annat alternativ att lämna in ett klagomål till din lokala myndighet eller miljönämnd. Detta är endast nödvändigt om störningen som orsakas av trampolinen är så allvarlig att den inte bör tolereras. I sådana fall har kommunen inget annat val än att utfärda ett föreläggande mot den felande grannen.

Sammanfattningsvis finns det inga definitiva regler för hur en studsmatta ska placeras i förhållande till fastighetsgränser. Så länge du håller dig inom dina egna fastighetsgränser är du fri att sätta upp en studsmatta var du vill! Försök dock om möjligt att ta hänsyn till dina grannar innan du sätter upp den – om problem uppstår senare bör man först och främst prata om saken. Slutligen kan man överväga att lämna in ett klagomål till de lokala myndigheterna i allvarligare fall där det behövs ett föreläggande mot en granne som bryter mot reglerna.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *