Så länge får du lämna hunden utan uppsikt

I Sverige betraktas hundar som flockdjur och får inte lämnas utan uppsikt under långa perioder. Det är därför som lagen om hunddagis skapades. Denna lag föreskriver att om du måste lämna din hund ensam i mer än 4-5 timmar måste du antingen låta en vän ta hand om den eller ta den till ett hunddagis.

Det finns gott om hunddagis i Stockholm, så din hund behöver aldrig vara ensam i mer än 5 timmar åt gången. Kontakta ett av dessa center redan idag för att se till att din hund alltid är väl omhändertagen.

Hur lagen om hunddagis hjälper hundar i Sverige

Lagen om hunddagis skapades för att hjälpa hundar i Sverige som annars skulle lämnas ensamma under långa perioder. Denna lag hjälper hundar genom att:

  • Ge dem möjligheter till socialisering
  • Ge dem möjlighet till motion
  • Tillåter dem att övervakas av utbildade yrkesmän
  • och, viktigast av allt, förhindra att de blir ensamma

Lagen om att hundar inte får lämnas ensamma är en viktig lag i Sverige som hjälper hundar som annars skulle lämnas ensamma under långa perioder. Om du är hundägare i Sverige bör du se till att dra nytta av denna lag genom att antingen låta en vän ta hand om din hund eller ta den till ett hunddagis när du måste lämna den ensam hemma.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *