Vad gäller vid ett läkarintyg?

Enligt avtalsvillkoren har du, som chef, rätt att kräva att anställda ska lämna in ett läkarintyg före åttonde dagen för sjukdomen. Du kan rekommendera en speciell läkare för denna uppgift. Vänligen kontakta personalen närmast dig för råd och support om denna typ av certifikat.

När en person är sjuk kan de ha rätt till ersättning om de inte kan arbeta på grund av sjukdom. Försäkringskassan har anförtrotts av riksdagen och regeringen att hantera sjukpenning. Det är nödvändigt att bedöma vem som har rätt till ersättning och hantera den faktiska utbetalningen av sjukpenning. Administratören genomför utvärderingen baserat på informationen i ansökan, medicinska intyg och lagar. Det är även viktigt att ha ta exempelvis Covid-19 test för att kunna påvisa detta i samband med sitt läkarintyg.

Vad gäller då för dig som chef?

Om en anställd är sjuk i mer än 7 kalenderdagar måste du som chef få ett medicinskt intyg från den anställde. Läkarintyget ger viktig information om vilka uppgifter en anställd kan hantera och är en viktig guide för att välja anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder. Anställda har rätt att ta bort diagnosen på läkarintyget. Å andra sidan måste det vara tydligt hur sjukdomen påverkar arbetstagarens förmåga att arbeta och vilka funktioner som skadas av sjukdomen.

Om läkarintyget inte innehåller tillräckligt med information för att bedöma om förmågan att arbeta är nedsatt på grund av sjukdom behöver du som chef inte få läkarintyget. Det måste bevisas att det är arbetstagaren som är nedsatt. Om du inte kan bedöma rätten till sjuklön med hjälp av ett läkarintyg kan den anställde kontakta sin läkare för att komplettera läkarintyget.

Viktigt som chef att tänka på är att läkarintyget är giltigt så länge det kommer från en läkare med svensk legitimation, och att det finns tjänster som exempelvis Läkarintyg.se, där man enkelt kan skaffa läkarintyg för en rad olika ändamål.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *